Admin Login     

Member Bank Login

सभासद

 

सोलापूर जनता सह. बँक. लि.
शिवस्मारक गोल्डफिंच पेठ, सोलापूर.
फोन नं. : ०२१७ – २७४११०० ते ०५

चेअरमन – श्री. श्रीकृष्ण उर्फ किशोर देशपांडे – मो. ९४२२०६८४०७
व्हा. चेअरमन – श्री. गजानन रेवणसिध्द धरणे – मो. ७५८८७९५८५७
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. अरुण हुशारदेव दुधाट – मो. ९४०४९०२१६९

   
 

व्यापारी सहकारी बँक. मर्यादित.
352, प. मंगळवार पेठ, सोलापूर.
फोन नं. : ०२१७ – २३२६०५०, २३२८७६

चेअरमन – श्री. गिरीधारी विठ्ठलदास भुतडा – मो. ९४२२४५७५५०१
व्हा. चेअरमन – श्री. जयेश आर. पटेल – मो. ९८२३५६२३०३
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. ए.एस. नेर्लेकर – मो. ०२१७-२३२८१७६

   
 

ब्रम्हदेव दादा माने सहकारी बँक. लि.
१११ (अ), सिद्धेश्वर पेठ, सोलापूर.
फोन नं. : ०२१७ – २७४४९३०, २७४४९३१

चेअरमन – श्री. नरसिंह उर्फ बाळासाहेब शं. माने – मो. ९९७०७०७१११
व्हा. चेअरमन – श्री. आण्णाराव उद्धवराव भोपळे – मो. ९८२२४४७०८२
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. हरिदास आप्पाराव कदम – मो. ९९७५५८७८४३

   
 

विकास सहकारी बँक. लि.
अरविंद कमर्शिअल कॉम्पलेक्स, बाळीवेस, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७४१७००, २३२६५९३

चेअरमन – श्री. विष्णुदास  कन्हैयालाल तापडिया – मो. ९४२०४९२४४५
व्हा. चेअरमन – श्री. कमलकिशोर रामकिसन राठी – मो. ९४२२०६६९७५
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. पांडुरंग श्रीरंग मंत्री – मो. ९४२३०६९९४३

   
 

सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बँक. लि.
२०५, पूर्व मंगळवार पेठ, १ ला मजला, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७४२९१०, २६२६८११

चेअरमन – श्री. प्रकाश संगप्पा वाले – मो. ९४२२०६५५९९
व्हा. चेअरमन – श्री. नरेंद्र महादेव गंभीरे – मो. ९४२२४५८९१४
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. राम बद्रीनारायण शर्मा  – मो. ९०४९१९४३७९

   
 

दि. लक्ष्मी को.-ऑंप. बँक. लि.
३१९, दक्षिण कसबा, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७४७३६२, २६२९४६४

चेअरमन – श्री. भास्कर व्यंकटेश नेर्लेकर  – मो. ३४२२३०६८३५९
व्हा. चेअरमन – प्रा.doडॉ.सौ. श्रुती वडगबाळकर – मो. ९३२५०४६४१५
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. रविंद्र पुंजाल – मो. ७७०९३८७३८५

   
 

समर्थ सहकारी बँक. लि.
अंत्रोळीकर शॉपिंग सेंटर, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७४४२१० ते १३

चेअरमन – श्री. दिलीप यशवंत अत्रे – मो. ९८२२६५९७७०
व्हा. चेअरमन – श्री. राजन पांडुरंग जांबोटकर – मो. ९८२२६५९७७४
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. उमेश श्रीनिवास थोब्बी – मो. ९८२२६५७७२

   
 

कविता अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
२०२, गंगनळी मार्केट, माणिक चौक, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२१५८९, २६२६२२६

चेअरमन – श्री. अरविंद शंकरराव कोंकाटे – मो. ९८५००४८११२
व्हा. चेअरमन – श्री. सुरेश भालचंद्र गायकवाड  – मो. ९४२०४८९३३७
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. शिवाजी निवृत्ती ठाकरे – मो. ९२७१८०७०६०

   
 

निलकंठ को.-ऑंप. बँक. लि.
२०२, गंगनळी मार्केट, माणिक चौक, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२१४५५, २७२८१०५

चेअरमन – श्री. जयनारायण रामदयाल भुतडा – मो. ९४२३५८९३५४
व्हा. चेअरमन – श्री. पुरुषोत्तम दुर्गाप्रसाद बलदवा – मो. ९८२२७६७९९६
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. हरिष राधाकिसन सारडा – मो. ९०२८८६३०२०

   
 

महावीर अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
६०/६१, पूर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२२९३३, २६२२९४४

चेअरमन – श्री. दीपक ना. मुनोत – मो. ९८२२६०६०८४
व्हा. चेअरमन – श्री. गिरीष सि. देवरमनी  – मो. ९८९०६७१११५
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. सुधाकर ना. बुर्गूल – मो. ९०२८२८७८०८

   
 

विद्यानंद अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
१३, बुधवार पेठ, बाळीवेस सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२५२११

चेअरमन – श्री. शरदचंद्र खुशालचंद गांधी – मो. ९३७०४११४११
व्हा. चेअरमन – श्री. अमृतलाल ह्सानंद पमनानी  – मो. ९४२०७८०८८०
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. वैभव विलास गोसावी – मो. ९३७०१२१२०३

   
 

लोकमंगल अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
१९३, गोल्डफिंच पेठ, सावरकर मैदानासमोर, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७३५५०१, २७३५५०२

चेअरमन – श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख – मो. ९९२३२३३३४४
व्हा. चेअरमन – श्री. शंकर मारुतीराव साळुंके  – मो. ९९२३८८८४४५
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – दिनकर पुरुषोत्तम देशमुख – मो. ९९२३४०४५००

   
 

शरद नागरी सहकारी बँक. लि.
२18/219, गोल्डफिंच पेठ, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२७३५५

चेअरमन – श्री. मनोहर गणपत सपाटे – मो. ९८२२११५७३१
व्हा. चेअरमन – श्री. महेश महादेव माने – मो. ९४२३३३२५००
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. आवताडे राजेंद्र श्रीपती – मो. ९९६०३८३०६६

   
 

अहिल्यादेवी अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
७२१, रेल्वे लाईन, देशकवाडी, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२६१७१

चेअरमन – सौ. सुरेखा भारत वाघमोडे – मो. ९९६०००९३७६
व्हा. चेअरमन – श्री. सिंधू शंकरराव खांडेकर  – मो. ९४२०४८९३३७
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. विश्वनाथ बापूसाहेब लवटे – मो. ९८९०२०३४४७

   
 

मनोरमा अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
२४०/१, शुक्रवार पेठ, समाचार चौक, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७२६६००, २६२६९००

चेअरमन – श्रीमती रंजना संभाजीराव सुरवसे – मो. ०२१७-३४१११६
व्हा. चेअरमन – सौ. अस्मिता सुरेश गायकवाड  – मो. ९४२२४६०६३८
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – सौ. शिल्पा महेंद्र कुलकर्णी – मो. ९८२२३०९१११

   
 

दि. सोलापूर सोशल अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
२४०/१, शुक्रवार पेठ, समाचार चौक, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २६२६२११, २७२३६४१

चेअरमन – श्री. यु.एन. बेरिया  – मो. ९४२०२०११११
व्हा. चेअरमन – श्री. हाजी सिकंदर कामतीकर  – मो. ९४२२६४४६२४
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री.अ. वहाब अ. रजाक शेख – मो. ९८९०९६०१९६

   
 

कमला अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
कटारे कॉम्प्लेक्स, १४/३०, रविवार पेठ, अक्कलकोट रोड, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २३७७०५४, २३७७३७१

चेअरमन – श्री. किशोरजी तिप्पण कटारे  – मो. ०२१७-२६२३९८१
व्हा. चेअरमन – श्री. विलास रमाकांत शेंडगे – मो. ९८९०६९००५६
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. कृष्णाहरी नारायण गुंडेटी – मो. ०२१७-२३७७०५४ 
 

महेश अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
१२८, शुक्रवार पेठ, सोलापूर
फोन नं. : ०२१७ – २७४२४००, २३२४६२०

चेअरमन – श्री. अनिल वि. सिंदगी – मो. ९५९५९६९७९७
व्हा. चेअरमन – श्री. मल्लिनाथ रा. मसरे  – मो. ९४२३३३२३००
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. राजेंद्र गं. कोठावळे – मो. ९७६६४६०३८८

   
 

दि. पंढरपूर अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
४१६३-ब, नवी पेठ, पंढरपूर
फोन नं. : ०२१८६-२२८४८४, २२८४५१

चेअरमन – श्री. प्रशांत प्रभाकर परिचारक – मो. ८८८८१२११११
व्हा. चेअरमन – श्री. दीपक रामेश्वर शेटे  – मो. ९८५०९०६४०८
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. डिंगरे लक्ष्मण हरी – मो. ९८५०९०६४०२

   
 

मोहोळ अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
२२६३, शिवाजी चौक, मोहोळ, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८९-२३२१६१

चेअरमन – सौ. संगीता नंदकुमार फाटे – मो. ९४०४६९०५८७
व्हा. चेअरमन – श्री. माणिक सोमनाथ गावडे – मो. ९४०५५४५५१६
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. सुदर्शन अभिमन्यु शिंदे – मो. ९८६०१८८३७७

   
 

राजमाता अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
मेन रोड, मुरलीधर चौक, मंगळवेढा
फोन नं. : ०२१८८ – २२०२४४, २२०१६९

चेअरमन – श्री. अशोक दामोदर सुरवसे – मो. ९४२३७८३७१६
व्हा. चेअरमन – प्रा. प्रकाश केराप्पा वणगे  – मो. ९४२१०२१२३२
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. जी. एस. दणूरे – मो. ९०२८४२६३८३

   
 

रतनचंद शहा सहकारी बँक. लि.
ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८८ – २२१४५५, २२०३५५

चेअरमन – श्री. राहुल सुभाष शहा – मो. ९४२३०६७०११
व्हा. चेअरमन – श्री. शिवदास विश्वनाथ चिंचकर – मो. ९६३७८३२८३५
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. अरविंद हिरालाल नाझरकर – मो. ९८९०९९३८९०

   
 

माढेश्वरी डेव्हलपमेंट अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
ता. माढा, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२३४५५५, २३५०९५

चेअरमन – श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिंदे – मो. ९४२३१३२८५५
व्हा. चेअरमन – श्री. अशोक दगडूलाल लुणावत – मो. ९४२३०६६५५५
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. वल्लभ शेषराव विश्वासे  – मो. ९४२३३३३१०७

   
 

दि. पंढरपूर मर्चन्टस को.-ऑंप. बँक. लि.
लक्ष्मी पथ, पंढरपूर, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८६ – २२३१०६, २२७६८२

चेअरमन – श्री. राजेंद्र पवनलाल फडे  – मो. ९४२२५३२८६४
व्हा. चेअरमन – श्री. मारुती सुखदेव देशमुख – मो. ९४२१०७६६७०
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. अतुल महादेव म्हमाणे – मो. ९४२१०२३००३

   
 

रुक्मिणी सहकारी बँक. लि.
४५८९/ब, जुना कराड नाका, पंढरपूर, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८६ – २२८०९९, २२६१९९

चेअरमन – सौ. सुनेत्रा विजयसिंह पवार – मो. ०२१८६-२२६५०६
व्हा. चेअरमन – श्री. धनंजयराव शिवाजीराव पाटील – मो. ०२१८६-२२५२८३
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. शिवाजी नामदेवराव दरेकर  – मो. ९४२१७१६१०२

   
 

शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँक. लि.
अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
फोन नं. : ००२१८५ – २२२३०६, २२३३०६

चेअरमन – श्री. सतिश संभाजी पालकर – मो. ९८२२९१९१५१
व्हा. चेअरमन – श्री. विवेक रा. गवळी
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. नितीन बाळकृष्ण उघडे – मो. ९८९०७९०४४४

   
 

सांगोला अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
एस.टी. स्टॅंड जवळ, सांगोला, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८७  २२०६७०, २२१३७०

चेअरमन – श्री. किसन सदाशिव माळी – मो. ९८२२०९८६५३
व्हा. चेअरमन – श्री. विष्णू रामचंद्र लांडगे - मो. ९४२३३२७३९८
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. धर्मराज बाबा बोराडे  – मो. ९४२३३२९६५२

   
 

निशिगंधा सहकारी बँक. लि.
गजानन महाराज मठाजवळ, पंढरपूर, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८६ – २२४८५६

चेअरमन – श्री. कल्याणराव वसंतराव काळे – मो. ९८२२१९२७९७
व्हा. चेअरमन – श्री. महमद बाबुलाल तांबोळी - मो. ७८७५२९८२२२
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. कैलास ज्ञानेश्वर शिर्के  – मो. ९४२२६५३३९५

   
 

दिलीप अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
मार्केटयार्ड, बार्शी, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८४ – २२५५८९, २२९५३८

चेअरमन – श्री. बबनसिध्द शिवशंकर शुक्ला – मो. ९४२२६४४५०५
व्हा. चेअरमन – श्री. बसवराज महादेव कुंटोजी - मो. ९४२२४५८५५३
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. सुनील नवनाथ वायचळ  – मो. ९४०५२३९७८१

   
 

सदगुरु गहीनानाथ अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
भगवान महावीर पथ, पोष्टाजवळ, अकलूज, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८५ – २२३७७३, २२५७७३

चेअरमन – श्री. अरविंद खुशालचंद गांधी  – मो. ९८२२२०६३०३
व्हा. चेअरमन – श्री. शिरीष ताराचंद फडे - मो. ९४२३०१२७४४
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. कांतीलाल रतिलाल बुमणे  – मो. ९४२२६५०९५०

   
 

कृषी सेवा अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८७, २४७२७३, २४१२९६

चेअरमन – श्री. अप्पासाहेब ज्ञानू सरगर – मो. ९७६४३५५१८५५
व्हा. चेअरमन – श्री. अकाराम मारुती बोधगीरे  - मो. ९६५७७८४१७७
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. आनंदा बापू सरगर  – मो. ९७६३१८१००

   
 

शिवशक्ती अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
७३९, कर्मवीर नगर, बार्शी, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८४ – २२६५४३, २२१८७२

चेअरमन – श्री. प्रकाश गोविंदराव बुरगुटे – मो. ९८२२२६२७६२
व्हा. चेअरमन – श्री. अशोक हरिशचंद्र जगदाळे - मो. ९८८१६२९९५७
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. भारत श्रीरंग उमाटे  – मो. ९४८१६३०१६०

   
 

करमाळा अर्बन को.-ऑंप. बँक. लि.
ता. करमाळा, जि. सोलापूर.
फोन नं. : ०२१८२ – २२०३३८, २२१३३९

चेअरमन – श्री. कन्हय्यालाल गिरधरदास देवी – मो. ९४२३०६५४२४
व्हा. चेअरमन – श्री. राजकुमार नेमचंद दोशी - मो. ९४२१०३१३४२
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. सुनील प्रेमाजी कांबळे  – मो. ९९२३७८७२३८

   
 

जनता सहकारी बँक. लि., कुर्डूवाडी
ता. माढा, जि. सोलापूर
फोन नं. : ०२१८३, २२३४३६

चेअरमन – श्री. अर्जुन महादेव बागल – मो. ७५८८१६३५४५
व्हा. चेअरमन – श्री. अनिल रामचंद्र तरटे - मो. ०२१८३-२२३६८६
कार्य. अधिकारी / व्यवस्थापक – श्री. कल्याण रंगनाथ डोळसकर  – मो. ९४२३०६९०४८